Sensio

Sensio er et ledende skandinavisk velferdsteknologiselskap med hovedkontor i Oslo, som bidrar til mer effektive og tryggere velferdstjenester for både helsepersonell, pårørende og brukeren selv. Selskapets forretningsmodell er i stor grad basert på gjentagende inntekter og den egenutviklede teknologiske plattformen er en sentral del av kundenes helseteknologiske infrastruktur.

Demografiske endringer og vanskelig tilgang på arbeidskraft gjør at økt bruk av teknologi i helsesektoren prioriteres av myndigheter, kommersielle aktører og samfunnet for øvrig. Bare i Norge er det anslått at velferdsteknologi kan frigjøre opp mot 40.000 stillinger i helsesektoren. Det tilsvarer cirka halvparten av det forventede underskuddet på helsepersonell om 20 år.

Norge har vært tidlig ute med å utvikle og ta i bruk velferdsteknologi, og Sensio ser et stort potensial for sin teknologi og løsninger i utlandet.

Longship ble majoritetseier i Sensio i 2018. De opprinnelige gründerne er fortsatt medeiere i selskapet, sammen med om lag halvparten av selskapets ansatte. Dette har skapt et godt grunnlag for å levere en sterk omsetningsvekst, og selskapet er godt posisjonert til videre ekspansjon utfra sin ledende posisjon i de skandinaviske landene.

Klikk for å lese historien Helseteknologi som sparer samfunnet for enorme beløp

Nåværende Longship-investeringer
Onsagers er klar markedsleder i det Norske IP markedet og driver virksomhet fra kontorer i Oslo, Tromsø og Bergen samt Sverige, Tyskland og UK.
Les mer
Star Information Systems er et globalt konsulent- og programvarehus som leverer software-løsninger for vedlikehold og HSEQ til maritim sektor.
Les mer
Fem selskaper har dannet en landsdekkende og ledende aktør innen innaskjærs dykking og nærliggende undervannstjenester.
Les mer
Move er en norsk IT-spesialist som leverer løsninger og konsulenttjenester med fokus på datalagring, nettverk og infrastruktur.
Les mer
Akershusgruppen er en restaurantgruppe som står bak flere av Oslos mest populære spisesteder og gastropuber.
Les mer
The Cloud People er den ledende skypartneren innen ServiceNow og Google Cloud i Norden.
Les mer
Gexcon er et software- og konsulenthus innen avansert simulering og analyse av brann- og eksplosjonsfare.
Les mer
Hydor er en norsk maritim forsikringsekspert som skriver ansvarsforsikring for små- og mellomstore skip på vegne av forsikringsselskap.
Les mer
Norwegian Travel er en turoperatør innen opplevelsesturisme i Norge.
Les mer
SEAM er en leverandør av hybride, hydrogen og helelektriske fremdriftssystemer og automatiserte løsninger til maritim sektor.
Les mer
Sensio er et skandinavisk velferdsteknologiselskap som bidrar til mer effektive og tryggere velferdstjenester.
Les mer
Nofitech designer og leverer løsninger for landbasert oppdrett av laks, som gir en bærekraftig tilgang på høykvalitetsproteiner.
Les mer
Realiserte Longship-investeringer
Investeringer før Longship