Sensio

Sensio er et ledende skandinavisk velferdsteknologiselskap med hovedkontor i Oslo, som bidrar til mer effektive og tryggere velferdstjenester for både helsepersonell, pårørende og brukeren selv. Selskapets forretningsmodell er i stor grad basert på gjentagende inntekter og den egenutviklede teknologiske plattformen er en sentral del av kundenes helseteknologiske infrastruktur.

Demografiske endringer og vanskelig tilgang på arbeidskraft gjør at økt bruk av teknologi i helsesektoren prioriteres av myndigheter, kommersielle aktører og samfunnet for øvrig. Bare i Norge er det anslått at velferdsteknologi kan frigjøre opp mot 40.000 stillinger i helsesektoren. Det tilsvarer cirka halvparten av det forventede underskuddet på helsepersonell om 20 år.

Norge har vært tidlig ute med å utvikle og ta i bruk velferdsteknologi, og Sensio ser et stort potensial for sin teknologi og løsninger i utlandet.

Longship ble majoritetseier i Sensio i 2018. De opprinnelige gründerne er fortsatt medeiere i selskapet, sammen med om lag halvparten av selskapets ansatte. Dette har skapt et godt grunnlag for å levere en sterk omsetningsvekst, og selskapet er godt posisjonert til videre ekspansjon utfra sin ledende posisjon i de skandinaviske landene.

Klikk for å lese historien Helseteknologi som sparer samfunnet for enorme beløp

Realiserte Longship-investeringer
Investeringer før Longship