Hva søker vi etter?

Hva søker vi etter?
Vi ser etter lønnsomme selskaper som typisk har en omsetning mellom 100 til 750 millioner kroner og som kan utvikle seg til å bli veldig verdifulle for samfunnet og investorer.

Longship er en majoritetseier og vi investerer gjerne i partnerskap med tidligere eiere, ledelsen, ansatte og andre aksjonærer.

Selskaper vi kan være stolte av å eie:

Norske små og mellomstore bedrifter
Bedrifter i attraktive og voksende sektorer
Bedrifter med en klar konkurransefordel
Bærekraftige selskaper som dekker reelle behov i samfunnet
Når fremtidens selskaper skal bygges
Longship ser etter muligheter der vi kan bidra til å akselerere veksten. Våre selskaper fortjener å vokse ved at de dekker viktige behov for fremtiden. Vi støtter selskaper vi er stolte av og der vårt team kan bidra med sin erfaring og kompetanse. Vi tror følgende områder er eksempler på næringer der slike virksomheter kan bli funnet:
Teknologi og løsninger
Konsepter og -løsninger som tilbyr forbedringer i kvalitet, effektivitet og produktivitet, ofte ved innovativ bruk av teknologi.
Livskvalitet
Tjenester og konsepter som adresserer livskvalitet og en økende etterspørsel etter områder som rekreasjon, reise, idrett, velvære og underholdning.
Bærekraft
Tjenester, teknologi og løsninger som støtter bærekraft i næringer som for eksempel matproduksjon, fiskeoppdrett, avfall- og vannhåndtering og energi.
Helse og omsorg
Høykvalitetstilbydere av velferdstjenester og -løsninger som møter den økende etterspørselen innen eksempelvis helse, utdanning og omsorgstjenester.