Samfunnsansvar

En helhetlig tilnærming
Vi er spesialister i å identifisere gode bedrifter som har potensial for å vokse og utvikle seg, og som blir verdifulle for samfunnet. Slike bedrifter vil sikre lønnsomme arbeidsplasser for kommende generasjoner og skape et mer bærekraftig samfunn.

Forventninger fra myndigheter, arbeidstakere og forbrukere er i endring. De krever i økende grad at virksomheter bidrar til å oppnå klimaforpliktelser, skaper gode og trygge arbeidsplasser, samt leverer varer og tjenester som er produsert etisk og forsvarlig.

De langsiktige vinnerne er bedrifter som har en helhetlig tilnærming til hvordan de påvirker interessenter og omgivelser. Slike bedrifter er mer robuste. De vil ha en høyere langsiktig verdi og lavere risiko.

Longship har en slik helhetlig tilnærming til bærekraft, ESG og verdiskapning for de ulike interessentene rundt en bedrift. Vi har utviklet en metodikk som gir et solid rammeverk og verktøy for å jobbe systematisk med å måle og skape verdier for ulike interessenter. Dette implementeres på en pragmatisk måte, tilpasset bedriftens størrelse og modenhet. På denne måten bidrar vi til økt verdiskapning, ikke kun for eierne, men også for kunder, ansatte og samfunnet for øvrig.

Slik skaper vi fremtidens næringsliv.

Medlemskap og ESG policy

Vi er medlem av UNPRI. UNPRI er et nettverk av investorer som jobber med å fremme bærekraftige investeringer.

Les mer på unpri.org

Vi er medlem av Norsk Venturekapitalforening (NVCA). NVCA er interesseorganisasjon for de aktive eierfondene i Norge, fra såkornfond til venturefond og oppkjøpsfond.

Les mer på nvca.no

Les mer om vår ESG policy her

Informasjon om SFDR

PRI/NVCA