Om oss

Vår tilnærming
Det finnes mange norske bedrifter som fortjener å vokse, og som bør gis muligheter til å utvikle seg raskere. Dette er bedrifter som vil sikre lønnsomme arbeidsplasser for kommende generasjoner og skape et mer bærekraftig samfunn.

Norske
vekstselskaper
trenger:

  • Ambisiøse og dedikerte eiere med lang erfaring i å støtte og utvikle selskaper med stort potensial.
  • Eiere som bidrar med viktige ressurser i form av kapital, erfaring og nettverk.
  • Eiere som utfordrer og kommer med løsninger.
  • Eiere som støtter ledelsen i å bygge robuste virksomheter – klare til å levere på dagens og fremtidens forventninger fra medarbeidere, kunder og omverden.
  • Eiere som ser helheten, og eiere som forstår at langsiktig lønnsomhet handler om at alle rundt en virksomhet tar del i verdiskapningen.

Longship er
en slik eier:

  • Vi er et norskbasert aktivt eierfond med et mangeårig, dedikert fokus på norske små og mellomstore vekstbedrifter.
  • Vi er spesialister i å identifisere gode bedrifter som har potensial for å vokse og utvikle seg, og som blir verdifulle for samfunnet.
  • Vi investerer i bedrifter som både vi og de ansatte kan være stolte av, og det er som aktive eiere for slike virksomheter vi er aller best.

Erfarne og
ubyråkratiske

Med et kompetent og mangfoldig team som representerer hele landet, bidrar vi med vår lange erfaring til å realisere vekstpotensialet ditt. De som jobber tett med oss, beskriver oss som ubyråkratiske, direkte og opptatt av å få ting til å skje i raskt tempo. Vi er en partner i både gode og mer utfordrende tider. Vi er ambisiøse og er ikke redde for å trå til når det trengs. Slik har vi, i partnerskap med ambisiøse eiere, ledere og ansatte, bidratt til vekst og utvikling av en rekke svært suksessfulle selskaper.

Setter fart
En effekt av reisen har vært høy avkastning. Ikke bare til pensjonskasser og andre investorer som bidrar med kapital til våre fond, men til gründerne, ansatte og lokalsamfunnene som virksomhetene vi eier er en del av. Med Longship om bord settes nødvendig retning og fart. Sammen realiserer vi vekstpotensialet og skaper fremtidens arbeidsplasser og næringsliv i alle deler av Norge.

Vår involvering bygger på:

Partnerskap
Dedikerte og tett på
Hurtighet
Respekt