Akershusgruppen

Akershusgruppen er en restaurantgruppe som står bak flere av Oslos mest populære spisesteder og gastropuber. Konsernet ble i sin tid etablert av Ole Tollefsen, Børre Jensen og Tom Erik Andreassen, som alle har lang fartstid fra bransjen. I dag består Akershusgruppen av femten ulike konsepter i hovedstaden. Café Skansen, Beer Palace, Nydalen Bryggeri & Spiseri, Kullt, Hansken og Mamma Pizza er et knippe av disse kjente og kjære stedene.

Restaurantmarkedet drives av flere trender. Økt turisme, generell befolkningsvekst og en stadig økende andel som ønsker å bruke penger på opplevelser representerer noen av disse. Per i dag er Akershusgruppen en av landets største og mest lønnsomme restaurantkjeder. I tillegg har selskapet utmerket seg som en attraktiv arbeidsgiver. I 2021 ble det kåret til et av landets beste steder å jobbe i undersøkelsen “Great Place to Work”.

Longship ble majoritetseier av Akershusgruppen i 2019. De tre nevnte gründerne er fortsatt inne på eiersiden, der to er aktive i styre og drift.

Nåværende Longship-investeringer
Onsagers er klar markedsleder i det Norske IP markedet og driver virksomhet fra kontorer i Oslo, Tromsø og Bergen samt Sverige, Tyskland og UK.
Les mer
Star Information Systems er et globalt konsulent- og programvarehus som leverer software-løsninger for vedlikehold og HSEQ til maritim sektor.
Les mer
Fem selskaper har dannet en landsdekkende og ledende aktør innen innaskjærs dykking og nærliggende undervannstjenester.
Les mer
Move er en norsk IT-spesialist som leverer løsninger og konsulenttjenester med fokus på datalagring, nettverk og infrastruktur.
Les mer
Akershusgruppen er en restaurantgruppe som står bak flere av Oslos mest populære spisesteder og gastropuber.
Les mer
The Cloud People er den ledende skypartneren innen ServiceNow og Google Cloud i Norden.
Les mer
Gexcon er et software- og konsulenthus innen avansert simulering og analyse av brann- og eksplosjonsfare.
Les mer
Hydor er en norsk maritim forsikringsekspert som skriver ansvarsforsikring for små- og mellomstore skip på vegne av forsikringsselskap.
Les mer
Norwegian Travel er en turoperatør innen opplevelsesturisme i Norge.
Les mer
SEAM er en leverandør av hybride, hydrogen og helelektriske fremdriftssystemer og automatiserte løsninger til maritim sektor.
Les mer
Sensio er et skandinavisk velferdsteknologiselskap som bidrar til mer effektive og tryggere velferdstjenester.
Les mer
Nofitech designer og leverer løsninger for landbasert oppdrett av laks, som gir en bærekraftig tilgang på høykvalitetsproteiner.
Les mer
Realiserte Longship-investeringer
Investeringer før Longship