The Cloud People

The Cloud People er den ledende partneren innen ServiceNow og Google Cloud i Norden. Selskapet definerer seg som kundens skypartner. De hjelper dem med smartere løsninger i skyen, samt automatiserer deres prosesser.

I løpet av de neste årene forventer TCPs teknologipartnere å tregange omsetningen. Selskapet har samtidig etablert en unik modell for å tiltrekke seg, utvikle og beholde sine ansatte. Dette er en nøkkelforutsetning for å kunne lykkes i et hurtig voksende marked, der også etterspørselen etter tech- og IT-kompetanse er skyhøy.

Selskapet ble etablert i 2019 av Bjørn Jarl, en gründer som har dokumentert erfaring med å bygge opp IT-selskap til å bli milliardkonsern. Kort tid etter etableringen kom Longship på eiersiden og sammen har vi begynt på en spennende vekstreise.

Selskapet har allerede fått flere av Nordens største virksomheter på kundelisten. Veksten fortsetter gjennom fire fullførte oppkjøp, etableringer i fem land og et tresifret antall nye ansatte.

Nåværende Longship-investeringer
Onsagers er klar markedsleder i det Norske IP markedet og driver virksomhet fra kontorer i Oslo, Tromsø og Bergen samt Sverige, Tyskland og UK.
Les mer
Star Information Systems er et globalt konsulent- og programvarehus som leverer software-løsninger for vedlikehold og HSEQ til maritim sektor.
Les mer
Fem selskaper har dannet en landsdekkende og ledende aktør innen innaskjærs dykking og nærliggende undervannstjenester.
Les mer
Move er en norsk IT-spesialist som leverer løsninger og konsulenttjenester med fokus på datalagring, nettverk og infrastruktur.
Les mer
Akershusgruppen er en restaurantgruppe som står bak flere av Oslos mest populære spisesteder og gastropuber.
Les mer
The Cloud People er den ledende skypartneren innen ServiceNow og Google Cloud i Norden.
Les mer
Gexcon er et software- og konsulenthus innen avansert simulering og analyse av brann- og eksplosjonsfare.
Les mer
Hydor er en norsk maritim forsikringsekspert som skriver ansvarsforsikring for små- og mellomstore skip på vegne av forsikringsselskap.
Les mer
Norwegian Travel er en turoperatør innen opplevelsesturisme i Norge.
Les mer
SEAM er en leverandør av hybride, hydrogen og helelektriske fremdriftssystemer og automatiserte løsninger til maritim sektor.
Les mer
Sensio er et skandinavisk velferdsteknologiselskap som bidrar til mer effektive og tryggere velferdstjenester.
Les mer
Nofitech designer og leverer løsninger for landbasert oppdrett av laks, som gir en bærekraftig tilgang på høykvalitetsproteiner.
Les mer
Realiserte Longship-investeringer
Investeringer før Longship