SEAM

Det er et enormt potensial for å kutte utslipp i maritim sektor ved å ta i bruk batterier eller hydrogen som energibærer. SEAM er den ledende leverandøren av hybride og helelektriske fremdriftssystemer og automatiserte løsninger til ferger, skip og andre fartøy. Selskapet er også i forkant av utviklingen av fremdriftssystemer med hydrogen som energibærer.

SEAM var tidligere kjent under navnet Westcon Power & Automation, da det var en del av verftskonsernet Westcon. Selskapet posisjonerte seg tidlig inn mot løsninger som kuttet kostnader og utslipp for skipsfarten, og opplevde kraftig vekst.

Longship overtok som majoritetseier i 2021 sammen med en større gruppe SEAM-ansatte og selskapet har siden økt vekstambisjonene betydelig. SEAM er i dag markedsleder i det norske markedet og ambisjonen er å ta med seg kompetansen og teknologien internasjonalt.

Klikk for å lese historien Norsk pionér som skal løftes internasjonalt

Nåværende Longship-investeringer
Onsagers er klar markedsleder i det Norske IP markedet og driver virksomhet fra kontorer i Oslo, Tromsø og Bergen samt Sverige, Tyskland og UK.
Les mer
Star Information Systems er et globalt konsulent- og programvarehus som leverer software-løsninger for vedlikehold og HSEQ til maritim sektor.
Les mer
Fem selskaper har dannet en landsdekkende og ledende aktør innen innaskjærs dykking og nærliggende undervannstjenester.
Les mer
Move er en norsk IT-spesialist som leverer løsninger og konsulenttjenester med fokus på datalagring, nettverk og infrastruktur.
Les mer
Akershusgruppen er en restaurantgruppe som står bak flere av Oslos mest populære spisesteder og gastropuber.
Les mer
The Cloud People er den ledende skypartneren innen ServiceNow og Google Cloud i Norden.
Les mer
Gexcon er et software- og konsulenthus innen avansert simulering og analyse av brann- og eksplosjonsfare.
Les mer
Hydor er en norsk maritim forsikringsekspert som skriver ansvarsforsikring for små- og mellomstore skip på vegne av forsikringsselskap.
Les mer
Norwegian Travel er en turoperatør innen opplevelsesturisme i Norge.
Les mer
SEAM er en leverandør av hybride, hydrogen og helelektriske fremdriftssystemer og automatiserte løsninger til maritim sektor.
Les mer
Sensio er et skandinavisk velferdsteknologiselskap som bidrar til mer effektive og tryggere velferdstjenester.
Les mer
Nofitech designer og leverer løsninger for landbasert oppdrett av laks, som gir en bærekraftig tilgang på høykvalitetsproteiner.
Les mer
Realiserte Longship-investeringer
Investeringer før Longship