SEAM

Det er et enormt potensial for å kutte utslipp i maritim sektor ved å ta i bruk batterier eller hydrogen som energibærer. SEAM er den ledende leverandøren av hybride og helelektriske fremdriftssystemer og automatiserte løsninger til ferger, skip og andre fartøy. Selskapet er også i forkant av utviklingen av fremdriftssystemer med hydrogen som energibærer.

SEAM var tidligere kjent under navnet Westcon Power & Automation, da det var en del av verftskonsernet Westcon. Selskapet posisjonerte seg tidlig inn mot løsninger som kuttet kostnader og utslipp for skipsfarten, og opplevde kraftig vekst.

Longship overtok som majoritetseier i 2021 sammen med en større gruppe SEAM-ansatte og selskapet har siden økt vekstambisjonene betydelig. SEAM er i dag markedsleder i det norske markedet og ambisjonen er å ta med seg kompetansen og teknologien internasjonalt.

Klikk for å lese historien Norsk pionér som skal løftes internasjonalt

Realiserte Longship-investeringer
Investeringer før Longship