Hydor

Hydor tilbyr forsikring innen sektorene marin og energi, og har forsikret mer enn 2500 skip globalt. Hydors primære produkt er fastpris P&I, som er ansvarsforsikring for skip, som dekker eventuell skade et skip gjør på tredjeparter, herunder mannskap og miljø.

Hydor har bygget en ledende posisjon innen fastpris-segmentet, som i motsetning til den tradisjonelle, gjensidige ansvarsforsikringen som dominerer markedet, er tilpasset behovene til små og mellomstore skip og rederier. Fastpris-elementet gir også økt forutsigbarhet for kunden, noe som har bidratt til at dette segmentet opplever økt vekst og markedsandeler.

Hydor har hovedkontor i Oslo, med lokale kontorer i Hamburg og Hong Kong. Longship investerte i Hydor i april 2022, i partnerskap med gründerne, Morten Skomsøy og Johan Gjernes.

Realiserte Longship-investeringer
Investeringer før Longship