Submara

Submara er en ny, landsdekkende gruppe dykkerselskaper som kan tilby hele spekteret av undervannstjenester nasjonalt og internasjonalt. Vi er stolte over Submara’s arbeid med å bygge, sikre og vedlikeholde den usynlige men essensielle infrastrukturen i samfunnet.

Submara er bygget på erfaringen og ekspertisen til en rekke dykkerselskaper – alle med samme mål og visjon om å levere arbeid av høy kvalitet i alle ledd. Gruppen leverer et bredt spekter av tjenester innen kabel, vann-og avløp, anlegg, skip & rigger, og innen survey-teknologi og ROV. Som en gruppe har de muligheten til å utnytte ekspertisen og kunnskapen på tvers av lokasjoner, og kan tilby et enda mer helhetlig og kvalitetssikkert produkt til sine kunder.

I 2023 slo selskapene IMC Diving, Dykkerteknikk, Anleggsdykk, Olav Erik Hagen og EB Marine seg sammen til Submara, med Longship som majoritetseier. Eierne av selskapene blir med videre på eiersiden og er aktive som daglige ledere for sine avdelinger.

Nåværende Longship-investeringer
Onsagers er klar markedsleder i det Norske IP markedet og driver virksomhet fra kontorer i Oslo, Tromsø og Bergen samt Sverige, Tyskland og UK.
Les mer
Star Information Systems er et globalt konsulent- og programvarehus som leverer software-løsninger for vedlikehold og HSEQ til maritim sektor.
Les mer
Fem selskaper har dannet en landsdekkende og ledende aktør innen innaskjærs dykking og nærliggende undervannstjenester.
Les mer
Move er en norsk IT-spesialist som leverer løsninger og konsulenttjenester med fokus på datalagring, nettverk og infrastruktur.
Les mer
Akershusgruppen er en restaurantgruppe som står bak flere av Oslos mest populære spisesteder og gastropuber.
Les mer
The Cloud People er den ledende skypartneren innen ServiceNow og Google Cloud i Norden.
Les mer
Gexcon er et software- og konsulenthus innen avansert simulering og analyse av brann- og eksplosjonsfare.
Les mer
Hydor er en norsk maritim forsikringsekspert som skriver ansvarsforsikring for små- og mellomstore skip på vegne av forsikringsselskap.
Les mer
Norwegian Travel er en turoperatør innen opplevelsesturisme i Norge.
Les mer
SEAM er en leverandør av hybride, hydrogen og helelektriske fremdriftssystemer og automatiserte løsninger til maritim sektor.
Les mer
Sensio er et skandinavisk velferdsteknologiselskap som bidrar til mer effektive og tryggere velferdstjenester.
Les mer
Nofitech designer og leverer løsninger for landbasert oppdrett av laks, som gir en bærekraftig tilgang på høykvalitetsproteiner.
Les mer
Realiserte Longship-investeringer
Investeringer før Longship