Nofitech

Verden har behov for stadig mer høykvalitetsproteiner produsert på en bærekraftig måte. Fiskeoppdrett er en del av løsningen, men næringen har vært utsatt for en rekke utfordringer knyttet til dyrevelferd og miljø. Landbasert oppdrett reduserer miljøavtrykket for samfunnet og bidrar til økt lønnsomhet for oppdretterne.

Nofitech designer og leverer løsninger for landbasert oppdrett av laks (primært post smolt). Nofitechs patenterte, modulbaserte tanker er standardiserte og svært kostnadseffektive, og innebærer at fiskeoppdrettere kan flytte hele eller deler av fiskens livssyklus til land. Dette gir fordeler i form av økt produksjonsvolum og et mer bærekraftig alternativ til tradisjonell, havbasert oppdrett.

Nofitechs løsning er i dag verdensledende og selskapet har mange av de største norske oppdretterne på sin kundeliste.

Longship ble majoritetseier i Nofitech i 2018. Sammen med en stor andel av de ansatte, er de to gründerne fortsatt medeiere i selskapet og aktive i driften. I første fase av eierskapet til Longship, vokste inntektene fra 80 millioner kroner til en halv milliard millioner. Organisasjonen gikk fra 12 til over 100 ansatte. I 2021 kom Summa Equity inn som majoritetseier. Longship, gründere og ansatte fortsetter som minoritetsaksjonærer.

Realiserte Longship-investeringer
Investeringer før Longship