Nofitech

Verden har behov for stadig mer høykvalitetsproteiner produsert på en bærekraftig måte. Fiskeoppdrett er en del av løsningen, men næringen har vært utsatt for en rekke utfordringer knyttet til dyrevelferd og miljø. Landbasert oppdrett reduserer miljøavtrykket for samfunnet og bidrar til økt lønnsomhet for oppdretterne.

Nofitech designer og leverer løsninger for landbasert oppdrett av laks (primært post smolt). Nofitechs patenterte, modulbaserte tanker er standardiserte og svært kostnadseffektive, og innebærer at fiskeoppdrettere kan flytte hele eller deler av fiskens livssyklus til land. Dette gir fordeler i form av økt produksjonsvolum og et mer bærekraftig alternativ til tradisjonell, havbasert oppdrett.

Nofitechs løsning er i dag verdensledende og selskapet har mange av de største norske oppdretterne på sin kundeliste.

Longship ble majoritetseier i Nofitech i 2018. Sammen med en stor andel av de ansatte, er de to gründerne fortsatt medeiere i selskapet og aktive i driften. I første fase av eierskapet til Longship, vokste inntektene fra 80 millioner kroner til en halv milliard millioner. Organisasjonen gikk fra 12 til over 100 ansatte. I 2021 kom Summa Equity inn som majoritetseier. Longship, gründere og ansatte fortsetter som minoritetsaksjonærer.

Nåværende Longship-investeringer
Onsagers er klar markedsleder i det Norske IP markedet og driver virksomhet fra kontorer i Oslo, Tromsø og Bergen samt Sverige, Tyskland og UK.
Les mer
Star Information Systems er et globalt konsulent- og programvarehus som leverer software-løsninger for vedlikehold og HSEQ til maritim sektor.
Les mer
Fem selskaper har dannet en landsdekkende og ledende aktør innen innaskjærs dykking og nærliggende undervannstjenester.
Les mer
Move er en norsk IT-spesialist som leverer løsninger og konsulenttjenester med fokus på datalagring, nettverk og infrastruktur.
Les mer
Akershusgruppen er en restaurantgruppe som står bak flere av Oslos mest populære spisesteder og gastropuber.
Les mer
The Cloud People er den ledende skypartneren innen ServiceNow og Google Cloud i Norden.
Les mer
Gexcon er et software- og konsulenthus innen avansert simulering og analyse av brann- og eksplosjonsfare.
Les mer
Hydor er en norsk maritim forsikringsekspert som skriver ansvarsforsikring for små- og mellomstore skip på vegne av forsikringsselskap.
Les mer
Norwegian Travel er en turoperatør innen opplevelsesturisme i Norge.
Les mer
SEAM er en leverandør av hybride, hydrogen og helelektriske fremdriftssystemer og automatiserte løsninger til maritim sektor.
Les mer
Sensio er et skandinavisk velferdsteknologiselskap som bidrar til mer effektive og tryggere velferdstjenester.
Les mer
Nofitech designer og leverer løsninger for landbasert oppdrett av laks, som gir en bærekraftig tilgang på høykvalitetsproteiner.
Les mer
Realiserte Longship-investeringer
Investeringer før Longship