Gexcon

Ved å bidra med svært presise simuleringer og analyser av gass-, brann- og støveksplosjoner, sørger Gexcon for god risikostyring og effektive tiltak som minimerer skadeomfang og redder liv ved brann- og eksplosjonsuhell. Gexcon er i dag et ledende software- og konsulenthus innen avansert simulering og analyse av brann- og eksplosjonsfare. Selskapet er tilstede i 10 land, med største kontorer i Norge, UK, USA, Nederland og Kina.

Gexcon ble grunnlagt i 1998 av Christian Michelsen Research, et norsk statelig eid forskningsmiljø i Bergen. Selskapet bygger på forsknings- og utviklingsarbeid til en akkumulert verdi av over 750 millioner kroner, som primært er lagt ned i å utvikle den verdensledende 3D- og CFD-baserte simulerings-softwaren serien FLACS.

Gexcon ble i utgangspunktet utviklet for å støtte opp under den fremvoksende olje- og gassnæringen på 70-tallet, men er i dag godt i gang med å støtte opp under det grønne skiftet. Dette skjer spesielt ved å analysere og redusere risiko relatert til hydrogenproduksjon, -lagring og -transport. Hydrogen er anerkjent som en effektiv og miljøvennlig energibærer, og kan bidra betydelig til å redusere utslipp innen kraft-, varme- og transportsektoren. Hydrogenmarkedet er i tidlig fase, med igangsettelse av mange nye prosjekter, og er forventet å vokse med 25 prosent årlig. Mer enn 50 prosent av inntektene i Gexcon er i dag direkte relatert til hydrogenprosjekter.

Longship ble majoritetseier i Gexcon i 2021. Nesten en fjerdel av selskapets ansatte har investert sammen med Longship i bedriften.

Realiserte Longship-investeringer
Investeringer før Longship