Gexcon

Ved å bidra med svært presise simuleringer og analyser av gass-, brann- og støveksplosjoner, sørger Gexcon for god risikostyring og effektive tiltak som minimerer skadeomfang og redder liv ved brann- og eksplosjonsuhell. Gexcon er i dag et ledende software- og konsulenthus innen avansert simulering og analyse av brann- og eksplosjonsfare. Selskapet er tilstede i 10 land, med største kontorer i Norge, UK, USA, Nederland og Kina.

Gexcon ble grunnlagt i 1998 av Christian Michelsen Research, et norsk statelig eid forskningsmiljø i Bergen. Selskapet bygger på forsknings- og utviklingsarbeid til en akkumulert verdi av over 750 millioner kroner, som primært er lagt ned i å utvikle den verdensledende 3D- og CFD-baserte simulerings-softwaren serien FLACS.

Gexcon ble i utgangspunktet utviklet for å støtte opp under den fremvoksende olje- og gassnæringen på 70-tallet, men er i dag godt i gang med å støtte opp under det grønne skiftet. Dette skjer spesielt ved å analysere og redusere risiko relatert til hydrogenproduksjon, -lagring og -transport. Hydrogen er anerkjent som en effektiv og miljøvennlig energibærer, og kan bidra betydelig til å redusere utslipp innen kraft-, varme- og transportsektoren. Hydrogenmarkedet er i tidlig fase, med igangsettelse av mange nye prosjekter, og er forventet å vokse med 25 prosent årlig. Mer enn 50 prosent av inntektene i Gexcon er i dag direkte relatert til hydrogenprosjekter.

Longship ble majoritetseier i Gexcon i 2021. Nesten en fjerdel av selskapets ansatte har investert sammen med Longship i bedriften.

Nåværende Longship-investeringer
Onsagers er klar markedsleder i det Norske IP markedet og driver virksomhet fra kontorer i Oslo, Tromsø og Bergen samt Sverige, Tyskland og UK.
Les mer
Star Information Systems er et globalt konsulent- og programvarehus som leverer software-løsninger for vedlikehold og HSEQ til maritim sektor.
Les mer
Fem selskaper har dannet en landsdekkende og ledende aktør innen innaskjærs dykking og nærliggende undervannstjenester.
Les mer
Move er en norsk IT-spesialist som leverer løsninger og konsulenttjenester med fokus på datalagring, nettverk og infrastruktur.
Les mer
Akershusgruppen er en restaurantgruppe som står bak flere av Oslos mest populære spisesteder og gastropuber.
Les mer
The Cloud People er den ledende skypartneren innen ServiceNow og Google Cloud i Norden.
Les mer
Gexcon er et software- og konsulenthus innen avansert simulering og analyse av brann- og eksplosjonsfare.
Les mer
Hydor er en norsk maritim forsikringsekspert som skriver ansvarsforsikring for små- og mellomstore skip på vegne av forsikringsselskap.
Les mer
Norwegian Travel er en turoperatør innen opplevelsesturisme i Norge.
Les mer
SEAM er en leverandør av hybride, hydrogen og helelektriske fremdriftssystemer og automatiserte løsninger til maritim sektor.
Les mer
Sensio er et skandinavisk velferdsteknologiselskap som bidrar til mer effektive og tryggere velferdstjenester.
Les mer
Nofitech designer og leverer løsninger for landbasert oppdrett av laks, som gir en bærekraftig tilgang på høykvalitetsproteiner.
Les mer
Realiserte Longship-investeringer
Investeringer før Longship