Move

Move er en norsk IT-spesialist som hjelper sine kunder med å oppnå digital kontroll. Selskapet leverer spisskompetanse, tjenester og løsninger til offentlige og private virksomheter i hele Norge. Gjennom design, integrasjon og forvaltning bidrar Move til å gi virksomheter en kostnadseffektiv, sikker og fleksibel IT-infrastruktur basert på det beste markedet tilbyr av løsninger og tjenester.

Move ble etablert allerede i 1990 og har bygget et av Norges ledende kompetansemiljøer innenfor IT-infrastruktur. Selskapet har mange kunder med høye krav til lagring, adgang og sikkerhet, og opplever sterk etterspørsel etter sine løsninger og tjenester. Særlig innenfor forvaltning forventes kraftig vekst fremover, hvor Move tilbyr ulike løsninger innen Back-Up-as-a-Service, Cyber-sikkerhet og Business Intelligence.

Mer enn 100 dyktige fagpersoner jobber i Move, fra selskapets kontor i Oslo sentrum. Longship kom inn som hovedeier i desember 2022. Ledelsen og nøkkelpersoner har fortsatt betydelig eierskap i selskapet.

Realiserte Longship-investeringer
Investeringer før Longship