Star Information Systems

Star Information Systems (STAR) har vært en foretrukket partner for globale operatører innen maritim og offshore sektor i over 25 år, der de har hjulpet sine kunder kontrollere, vedlikeholde og optimalisere fysiske og tekniske eiendeler på tvers av forretningsenheter og geografiske lokasjoner. Med STARs fullt integrerte Enterprise Asset Management (EAM)-system kan operatører optimalisere vedlikeholdsprosesser, redusere nedetid og operasjonelle kostnader, samt forbedre ytelseskapasitet og mannskapets sikkerhet mens de sikrer overholdelse av gjeldende bransjereguleringer.

STAR ble grunnlagt i 1997 og var en av de første til å introdusere EAM-systemer for maritim og offshore sektor. Systemene ble bygget av et team allerede kjent for sine nyvinninger innenfor maritim IT med løsninger som SFI Group System og vedlikeholdssystemene «TSAR» og «RAST». I dag har STAR hovedkontor i Norge og opererer gjennom fem globale kontorer med et dedikert team på rundt 60 ansatte. Med lanseringen av deres nye skybaserte programvareplattform i 2024 er STAR unikt posisjonert til å lede det maritime programvarelandskapet når industrien beveger seg bort ifra «on-premise» systemer og over i skybaserte løsninger.

Longship ble majoritetseier i 2024. Sammen med Longship har nesten en fjerdedel av selskapets ansatte og eksisterende aksjonærer investert i selskapet.

Nåværende Longship-investeringer
Onsagers er klar markedsleder i det Norske IP markedet og driver virksomhet fra kontorer i Oslo, Tromsø og Bergen samt Sverige, Tyskland og UK.
Les mer
Star Information Systems er et globalt konsulent- og programvarehus som leverer software-løsninger for vedlikehold og HSEQ til maritim sektor.
Les mer
Fem selskaper har dannet en landsdekkende og ledende aktør innen innaskjærs dykking og nærliggende undervannstjenester.
Les mer
Move er en norsk IT-spesialist som leverer løsninger og konsulenttjenester med fokus på datalagring, nettverk og infrastruktur.
Les mer
Akershusgruppen er en restaurantgruppe som står bak flere av Oslos mest populære spisesteder og gastropuber.
Les mer
The Cloud People er den ledende skypartneren innen ServiceNow og Google Cloud i Norden.
Les mer
Gexcon er et software- og konsulenthus innen avansert simulering og analyse av brann- og eksplosjonsfare.
Les mer
Hydor er en norsk maritim forsikringsekspert som skriver ansvarsforsikring for små- og mellomstore skip på vegne av forsikringsselskap.
Les mer
Norwegian Travel er en turoperatør innen opplevelsesturisme i Norge.
Les mer
SEAM er en leverandør av hybride, hydrogen og helelektriske fremdriftssystemer og automatiserte løsninger til maritim sektor.
Les mer
Sensio er et skandinavisk velferdsteknologiselskap som bidrar til mer effektive og tryggere velferdstjenester.
Les mer
Nofitech designer og leverer løsninger for landbasert oppdrett av laks, som gir en bærekraftig tilgang på høykvalitetsproteiner.
Les mer
Realiserte Longship-investeringer
Investeringer før Longship