Lørdag 10. september 2022 / Marie Brun Svendsen

Norsk pionér som skal løftes internasjonalt

SEAM, som leverer hybride, hydrogen og helelektriske fremdriftssystemer til maritim sektor, hadde i løpet av få år opparbeidet seg en imponerende kunde- og prosjektliste i Norge. Med Longship inne på eiersiden løftes blikket internasjonalt.

– Vi var tidlig ute når norske fartøy var klare for å gå fra ineffektive og forurensende fremdriftssystemer til mer bærekraftige løsninger. Gjennom godt samarbeid med ledende rederier har vi posisjonert oss som markedsleder i Norge for elektrifisering av skip og ferger, og vi ligger også i forkant av utviklingen av fremdriftssystemer med hydrogen som energibærer, sier Gunvald Mortvedt, administrerende direktør i SEAM.

Med teknologi fra SEAM er flere titalls norske ferger og andre fartøy blitt elektrifisert de seneste årene. Eksempelvis har Nesoddbåten, Norges mest trafikkerte bilfrie fergesamband, byttet ut gassdrevne ferger med helelektriske uten utslipp. Tilsvarende har de populære badebåtene i Indre Oslofjord fått nullutslippsløsninger med SEAM styringssystem om bord. I andre deler av landet er det ikke bare ferger, men også offshore- og supplybåter som har tatt i bruk SEAMs teknologi.

Den omfattende prosjektlisten imponerer ikke bare potensielle nye SEAM-kunder. Også Longship lot seg imponere av hva SEAM hadde fått til i løpet av få år, og kom i mars 2021 inn som hovedeier i selskapet som da het Westcon Power & Automation og var en del av det familieeide verftskonsernet Westcon Group.

– SEAM har opparbeidet en enorm erfaring og kompetanse i å hjelpe kundene med å redusere utslipp og kostnader. Dette var blant annet drevet frem av norske rammebetingelser og vi så et potensiale for å ta denne erfaringen med til et internasjonalt marked der behovet for grønne, maritime løsninger er voksende, sier Hans Tindlund, ansvarlig partner i Longship.

– Vi bidrar inn i dette arbeidet og setter også et ekstra trykk bak videreutviklingen av teknologien og rettigheter til denne, for å sikre at SEAM fortsetter å være teknologiledende, forteller Tindlund.

Sammen med SEAM jobber Longship med en strategi som skal bidra til internasjonalisering.

– Det er et langsiktig salgs- og markedsarbeid som skal til for å ta en posisjon internasjonalt. Det handler om å identifisere prioriterte markeder og forstå de typisk lange salgsprosessene. Vi bidrar inn i dette arbeidet og setter også et ekstra trykk bak videreutviklingen av teknologien og rettigheter til denne, for å sikre at SEAM fortsetter å være teknologiledende, forteller Tindlund.

Han er imponert over hva SEAM har fått til etter at Longship kom inn som eier.

– Vi har fått en svært god relasjon med mange i selskapet og bygget raskt den nødvendige tilliten. Det er også svært gledelig å se at mange av de ansatte i SEAM er blitt med på eiersiden.

Longship og SEAM har blinket ut Skandinavia og Nord-Europa som de neste markedene å gå inn i.

– Vi ser at det er reguleringer som driver frem nullutslippsløsninger i markedet. Nordlige Europa ligger lengst fremme og har også mange fartøy av en størrelse som egner seg for elektrifisering. Vi jobber tett med Longship i å realisere strategien. De er en svært profesjonell eier som er opptatt av retning, uten å blande seg inn i unødige detaljer. Akkurat en slik eier vi ønsker oss, sier Mortvedt.

Flere historier

Mandag 18. desember 2023

Slik finner Longship sin vei i bærekraft-jungelen

Longship-partner Kai Jordahl er opptatt av at arbeidet med bærekraft handler om det som faktisk skaper positiv endring i samfunnet og langsiktige verdier.
Les hele historien
Lørdag 25. mars 2023

Inngår banebrytende avtaler for hydrogendrevne skip

SEAM, en leverandør av null- og lavutslippsløsninger for den maritime sektoren, er sentral når Norges lengste fergesamband får hydrogendrift og når verdens første ammoniakkdrevne slepebåt skal utvikles.
Les hele historien
Søndag 30. oktober 2022

Skapt en soleklar markedsleder

Garda Sikring har sikret samfunn og verdier i over hundre år. Med Longship på eiersiden har selskapet tatt posisjonen som udiskutabel markedsleder i Norge og Finland. Nå står resten av Norden for tur.
Les hele historien