Søndag 30. oktober 2022 / Marie Brun Svendsen

Skapt en soleklar markedsleder

Garda Sikring har sikret samfunn og verdier i over hundre år. Med Longship på eiersiden har selskapet tatt posisjonen som udiskutabel markedsleder i Norge og Finland. Nå står resten av Norden for tur.

– Markedet for område- og veisikring var teknologisk utdatert og fragmentert da vi bestemte oss for å gå inn i dette, forteller Espen Stenumgård, partner i Longship.

– Ingen aktører hadde en markedsandel på mer enn ti prosent. Like fullt var det et behov for en aktør som kunne møte de større, viktige samfunnsoppgavene i det norske markedet. De lokale gjerde- og sikringsselskapene hadde mye bra i seg, men sammen med gode samarbeidspartnere så vi potensialet i et større profesjonelt og standardisert tilbud til kundene. Resultatet av disse synergiene er Garda Sikring.

I dag er Garda Sikring den soleklart største og ledende aktøren innen område- og veisikring på det norske og finske markedet. Område- og veisikring innbefatter alt i fra sikring av kritisk infrastruktur til inngjerding av idrettsanlegg og private eiendommer. Godt over 300 ansatte er fordelt på flere regionale avdelinger i Norge og Finland.

– Et av våre fremste konkurransefortrinn er hvordan vi er rigget for oppdrag av alle størrelser. Med den størrelsen og tyngden vi innehar kan vi ta på oss de største prosjektene og viktigste samfunnsoppgavene – om det er for viktige offentlige institusjoner eller private selskaper som Equinor. Samtidig sikrer vår sterke lokale tilstedeværelse at vi også kan utføre de mindre oppdragene for “Fru Hansen på hjørnet”, forteller Jon Ola Stokke, CEO i Garda Sikring.

Samtidig sikrer vår sterke lokale tilstedeværelse at vi også kan utføre de mindre oppdragene for “Fru Hansen på hjørnet”, forteller Jon Ola Stokke, CEO i Garda Sikring.

Selskapet har gjort vesentlige investeringer i organisasjonen de senere årene.

– Hele organisasjonen har blitt langt mer profesjonell. Mye har handlet om å få plass hygienefaktorer, men brorparten av midlene har også gått til digitalisering av hele selskapet. Longship har vært en støttende, tålmodig og aktiv eier som har bygget oppunder den serviceinnstilte kulturen Garda Sikring har i dag. I sum skal dette sikre videre vekst og utvikling i Norge og Norden, sier Stokke.

Nå skal Norden sikres
I sine fem års levetid har Garda Sikring hatt en offensiv oppkjøpsstrategi. Erfaringene selskapet har opparbeidet seg vil komme til nytte når de skal ekspandere til nye markeder

– Det er klart at vi har store ambisjoner for resten av Norden. En sentral del av denne ekspansjonen vil være jakten på nye oppkjøpsmuligheter. Med Longships kompetanse har vi truffet blink så langt, sier Stokke.

Før han avslutter:
– Om fem år er vi til stede i fire ulike markeder og er største eller nest største aktør i alle av dem. Med en unik servicekultur og teknologiske fortrinn skal Garda Sikring bli den ledende aktøren innen område- og veisikring i Norden.

Flere historier

Mandag 18. desember 2023

Slik finner Longship sin vei i bærekraft-jungelen

Longship-partner Kai Jordahl er opptatt av at arbeidet med bærekraft handler om det som faktisk skaper positiv endring i samfunnet og langsiktige verdier.
Les hele historien
Lørdag 25. mars 2023

Inngår banebrytende avtaler for hydrogendrevne skip

SEAM, en leverandør av null- og lavutslippsløsninger for den maritime sektoren, er sentral når Norges lengste fergesamband får hydrogendrift og når verdens første ammoniakkdrevne slepebåt skal utvikles.
Les hele historien
Onsdag 14. september 2022

Bygger en ledende aktør i Norges fremtidsnæring

Norwegian Travel har på rekordtid rukket å bli en av de ledende aktørene i norsk opplevelsesturisme. Den Longship-eide reiseoperatøren skal bli en one-stop-shop for turister som vil oppleve det beste av Norge.
Les hele historien