Søndag 28. august 2022 / Marie Brun Svendsen

Helseteknologi som sparer samfunnet for enorme beløp

Hvert år fører fall blant eldre til pasientskader, belastning på helsevesenet og store samfunnskostnader. Med RoomMate, et verdensledende falldeteksjonssystem, har norske Sensio utviklet produktet som øker tryggheten hos pasienter, pårørende og helsepersonell.

Et enkelt fall med hoftebrudd koster samfunnet i gjennomsnitt én million kroner. Slike uhell kan være vanskelige å unngå, enten det skjer hjemme eller på sykehus, men bruk av teknologi kan øke tryggheten og redusere risikoen for uhell. Sykehuset i Levanger opplever allerede stor suksess med løsningen.

– Siden vi begynte å ta i bruk RoomMate har vi ikke hatt ett fall. Til tross for noen små «barnesykdommer» underveis, som for det meste har dreid seg om brukerfeil eller misoppfatninger, er nattevaktene udelt positive. De rapporterer om at systemet er lett å lære seg og at vaktene nå oppleves mindre stressende, sier Ingrid Aukrust, fagutvikler ved Sykehuset Levanger.

RoomMate avgjør ved hjelp av avansert radarteknologi om en pasient er på vei ut av sengen eller er ute og vandrer. Slike situasjoner er ofte forløperen til fall, og det tidlige varselet gir helsepersonell anledning til å avverge uhell.

– Nattevaktene får mer tid til å observere endringer hos dem med akutte tilstander, og de som bør få sove uavbrutt får nå det. Dette har også medført at flere pasienter har kommet seg raskere og fått kortere liggetid. Med andre ord – penger spart, sier Aukrust.

Det er norske Sensio som står bak den banebrytende teknologiske løsningen. Sensio er markedsledende på velferdsteknologi i Norge, og er eid av Longship. Det er stor interesse for løsningen.

– Vi har store ambisjoner for RoomMate etter fantastisk salgsvekst. Sverige representerer en betydelig del av veksten – og nå er vi fullt i gang med å planlegge ytterligere ekspansjon til andre europeiske markeder, forteller Johan Anstensrud, CEO i Sensio.

Sensio leverer i dag software og hardware til helsesektoren, der RoomMate er et av produktene i porteføljen. Kai Jordahl, partner i Longship, har stor tro på selskapet i et internasjonalt perspektiv.

– Sensio har et fantastisk utgangspunkt for å bli en betydelig europeisk aktør innen helse. RoomMate er en av løsningene som virkelig utgjør en forskjell for folk – både for pasienter og helsepersonell. Vi ser fram til reisen videre med Sensio.

Flere historier