Mandag 18. desember 2023 / Marie Brun Svendsen

Slik finner Longship sin vei i bærekraft-jungelen

Longship-partner Kai Jordahl er opptatt av at arbeidet med bærekraft handler om det som faktisk skaper positiv endring i samfunnet og langsiktige verdier.

– Det er en jungel der ute.

Slik beskriver Kai Jordahl de mange og komplekse rapporteringskravene, bærekraftinitiativer og ulike retningslinjer, samt mylderet av rådgivningsmiljøer som skal hjelpe virksomheter med å sikre etterlevelse.

– Mye av dette bygger på en oppfatning om at hvis du som selskap krysser av i alle boksene, så vil positiv endring skje. Det kan være mulig, men det vil ta lang tid. Vi er opptatt av handling og faktiske resultater, og forsøker derfor å begrense antallet rapporteringsinitiativ som selskapene der vi er med som eier skal rapportere på, sier Jordahl.

Vi er opptatt av handling og faktiske resultater, og forsøker derfor å begrense antallet rapporteringsinitiativ som selskapene der vi er med som eier skal rapportere på.

Det var også på denne måten han introduserte sitt innlegg under Nordic Buyout Forum om hvordan Longship gjennom bærekraftarbeidet bygger langsiktige verdier i sine selskaper. Før Jordahl inntok scenen, begeistret den britiske finansprofessoren Alex Edmans publikum. Edmans er kjent som forfatteren bak boken «Grow the Pie», som handler om hvordan de aller beste virksomhetene i verden lykkes ved at de leverer både på samfunnsansvar og profitt. Forskningen til Edmans har vært viktig for å definere rammeverket til Longship.

– Vi skiller mellom impact-investeringer, som direkte gjennom sin forretningsmodell bidrar til å løse de største samfunnsmessige utfordringene, og mer ordinære virksomheter som verden har behov for, men som ikke i seg selv kutter utslipp eller bidrar til å utrydde sult eksempelvis. Longship har gjort en rekke spennende impact-investeringer. Men også i sistnevnte kategori finnes likevel selskaper som fortjener å vokse. Vårt oppdrag er å identifisere disse, som med en riktig tilnærming kan skape store verdier både for samfunnet og for aksjonærene. Til dette har Alex Edmans «Grow the Pie» vært et inspirerende, akademisk utgangspunkt for hvordan vi integrerer prinsipper om bærekraft i Longships rammeverk for investeringer, sier Jordahl.

Vi skiller mellom impact-investeringer, som direkte gjennom sin forretningsmodell bidrar til å løse de største samfunnsmessige utfordringene, og mer ordinære virksomheter som verden har behov for.

I sitt innlegg under Nordic Buyout Forum tok Alex Edmans utgangspunkt i at det ikke er slik at aksjonærverdier som skal skapes i en virksomhet er nødt til å gå på bekostning av andre interessenter. Med en riktig tilnærming er det mulig å øke størrelsen på kaken som skal deles, slik at både en virksomhets eiere og samfunnet kommer bedre ut. Hans utgangspunkt er at dette skjer ved å ha et bevisst forhold til hva som er formålet (purpose) til en virksomhet.

– Formålet handler om hvorfor en virksomhet eksisterer og hvem den er til for. Ved å være drevet av dette tar virksomheten beslutninger som er verdifulle for samfunnet selv når det ikke forventes av dem. Samfunnsansvar handler ikke da bare om å redusere risiko, men ta utgangspunkt i det virksomheten er god på og gjøre noe bra for samfunnet eller miljøet. Det skaper ikke bare verdi for eksterne interessenter, men også langsiktig lønnsomhet og aksjonærverdier, sier Edmans.

Formålet handler om hvorfor en virksomhet eksisterer og hvem den er til for. Ved å være drevet av dette tar virksomheten beslutninger som er verdifulle for samfunnet selv når det ikke forventes av dem.

Et eksempel kan være investeringer i å forbedre arbeidsmiljøet. En tradisjonell tenkning er at en slik investering går på bekostning av egenkapitalen som tilfaller investorene. Edmans mener mer fornøyde og lojale medarbeidere bidrar til at verdiene også for eierne øker på sikt; kaken vokser og det blir mer på alle. Han har forsket på de 100 mest attraktive arbeidsgiverne i USA, og finner at de presterer langt bedre enn sine konkurrenter over tid.

– De beste selskapene slår sine konkurrenter med 2,3-3,8 prosent årlig over en 28 års periode, som tilsvarer 89 til 184 prosent samlet over perioden.

Kai Jordahl forklarer at Longship har etablert en metodikk og en integrert tilnærming til det som omtales som «Pieeconomics», inspirert av Edmans forskning.

– Etter en grundig investeringsprosess, jobber vi sammen med ledelsen og nøkkelpersoner i selskapet for å utvikle en verdiskapningsplan der vi ser på hvordan kaken kan vokse. Denne planen rapporteres på og revideres årlig i styret. Vi har mange eksempler blant våre porteføljeselskaper der vi har lykkes med å skape langsiktige verdier både for investorer og samfunnet.

Jordahl understreker at bærekraft og samfunnsansvar er en del av en virksomhets strategi og drift.

– Bærekraft og samfunnsansvar gjøres ofte til noe veldig komplisert. Vi må holde det nedpå og slik at det er relevant og gir mening for den enkelte virksomhet. Det kan ikke håndteres som noe separat på utsiden av driften. Det er i grunnen ikke så vanskelig, avslutter han.

Bærekraft og samfunnsansvar gjøres ofte til noe veldig komplisert. Vi må holde det nedpå og slik at det er relevant og gir mening for den enkelte virksomhet.

Flere historier

Lørdag 25. mars 2023

Inngår banebrytende avtaler for hydrogendrevne skip

SEAM, en leverandør av null- og lavutslippsløsninger for den maritime sektoren, er sentral når Norges lengste fergesamband får hydrogendrift og når verdens første ammoniakkdrevne slepebåt skal utvikles.
Les hele historien
Søndag 30. oktober 2022

Skapt en soleklar markedsleder

Garda Sikring har sikret samfunn og verdier i over hundre år. Med Longship på eiersiden har selskapet tatt posisjonen som udiskutabel markedsleder i Norge og Finland. Nå står resten av Norden for tur.
Les hele historien
Onsdag 14. september 2022

Bygger en ledende aktør i Norges fremtidsnæring

Norwegian Travel har på rekordtid rukket å bli en av de ledende aktørene i norsk opplevelsesturisme. Den Longship-eide reiseoperatøren skal bli en one-stop-shop for turister som vil oppleve det beste av Norge.
Les hele historien