Garda Sikring

Garda Sikring har vokst til å bli landets soleklart ledende aktør når det kommer til område- og veisikring. Konsernet består av ti avdelinger lokalisert over hele landet. Sammen har de sikret eiendom, verdier og mennesker i mer enn hundre år. Totalt består Garda Sikring av nærmere 300 dyktige ansatte – fra Steigen i nord, til Kristiansand i sør.

Selskapet tilbyr komplette løsninger innen alle områder av flyttbar og permanent sikring. Dette innebærer alt ifra sikring av kritisk infrastruktur og viktige forsvarsanlegg til private eiendommer og kommunale idrettsanlegg. De siste årene har de også investert betydelige summer i digitalisering og teknologiske løsninger.

Garda Sikrings størrelse, teknologiplattform og fagmiljø gjør at de kan påta seg de større, viktige samfunnsoppgavene.

Tilbake i 2017 fungerte Longship som en katalysator for at seks mindre regionale sikringsselskaper slo seg sammen til dagens Garda Sikring. Siden den gang har selskapet opplevd en solid årlig vekst på åtte til ti prosent, blant annet gjennom å levere på en offensiv oppkjøpsstrategi. Nå har selskapet store ambisjoner om å sikre resten av Skandinavia.

Klikk her for å lese historien Skapt en soleklar markedsleder

Nåværende Longship-investeringer
Investeringer før Longship